Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov Ponitrie
Fakultná nemocnica Nitra
Nitriansky samosprávny kraj
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor n.o.
Kardiocentrum Nitra s.r.o.

si Vás dovoľujú pozvať na

57. NITRIANSKE LEKÁRSKE DNI

určené pre lekárov, sestry, študentov, odborných zdravotníckych pracovníkov a vedeckých pracovníkov

Medicína založená na dôkazoch – mýty verzus fakty
Quo Vadis Medicína?

23. – 24. Október 2024
Divadlo Andreja Bagara, Nitra

Registrácia

PREZIDENT KONGRESU

doc. MUDr. Marián Bakoš, PhD., MPH

predseda SLP

VICEPREZIDENT KONGRESU

MUDr. Katarína Galková, PhD.

vedecký sekretár SLP

ČESTNÉ PREDSEDNÍCTVO

JUDr. Zuzana Dolinková

ministerka zdravotníctva SR

Dr.h.c. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., MHA, MPH

prezident Slovenskej lekárskej spoločnosti

MUDr. Ondrej Šedivý

riaditeľ Fakultnej nemocnice Nitra

prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.

rektor Univerzity Konštantína Filozofa

Dr.h.c. prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.

rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH

dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave

Ing. Branislav Becík

predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja

doc. MUDr. Mgr. Ladislav Kužela, PhD., MPH

dekan Lekárskej fakulty SZU

doc. MUDr. Marián Bakoš, PhD., MPH

predseda Spolku lekárov Ponitria

MUDr. Plamen Kabaivanov

riaditeľ Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.

Ing. Juraj Rojko

predseda JESSENIUS – diagnostické centrum, a.s.

Mgr. Janka Mazúchová, ACCA

konateľka Kardiocentra v Nitre

PROGRAMOVÝ A ORGANIZAČNÝ VÝBOR

prof. MUDr. Ing. Miroslav Janík, PhD.

prof. MUDr. Anna Líšková, PhD.

doc. MUDr. Marián Bakoš, PhD., MPH

MUDr. Katarína Galková, PhD.

MUDr. Daniel Magula, CSc.

MUDr. Zuzana Straussová, PhD.

MUDr. Marek Rác, PhD.

TÉMY KONGRESU

Medicína založená na dôkazoch – mýty verzus fakty
Quo Vadis Medicína?

AVÝNIMOČNÁ PRÍLEŽITOSŤ PRE ŠTUDENTOV MEDICÍNY A INÝCH ZDRAVODNÍCKYCH ODBOROV

Študenti majú registráciu a vstup ZDARMA! Registrovať sa môžu online alebo na mieste v deň kongresu.

Príležitosti pre študentov:
Motivační spíkri: Inšpiratívne prednášky od popredných odborníkov v medicíne a lekárstve.
Panelové diskusie: Diskusie na aktuálne témy s možnosťou zapojiť sa do debaty.
Networking: Jedinečná príležitosť na stretnutie s profesionálmi z lekárskeho odboru, formálne aj neformálne počas prestávok a spoločenských akcií.

AKTUÁLNE INFORMÁCIE PRE ÚČASTNÍKOV PODUJATIA NITRIANSKE LEKÁRSKE DNI:

Pre účastníkov podujatia sú k dispozícii parkovacie miesta na parkovisku za divadlom pri služobnom vchode do obsadenia vyhradených parkovacích miest.
Pre účastníkov podujatia je k dispozícii šofér taxislužby, tel. číslo dostupné na registrácii

Certifikáty o účasti

Certifikáty budú účastníkom kongresu odovzdávané počas kongresových dní.

Pridelené kredity  ARS CME

Podujatie je zaevidované do ARS CME
Kredity za pasívnu účasť: 23.10.2024 – čoskoro 24.10.2024 – čoskoro
Kredity za aktívnu účasť: prvý autor – čoskoro, prvý spoluautor – čoskoro a každý spoluautor – čoskoro za každú prednášku

ODBORNÝ PROGRAM

Maximálna dĺžka prednášky na sesterskej sekcii je 7 minút. Po časovom limite bude prednášajúci upozornení.

INFORMÁCIE

Dôležité informácie

Maximálna dĺžka prednášky je 10 minút. Po časovom limite bude prednášajúci upozornení.
Slávnostné otvorenie bude prebiehať 23.10.2024 o 8:00
Rokovací jazyk
slovenský a český


Komisia pre vyhodnotenie najlepšej prednášky lekára do 35 rokov

Miesto konania

Divadlo Andreja Bagara Nitra, Svätoplukovo námestie 4, Nitra

Registračný poplatok

Cena pri platbe v rámci online registrácie (zvýhodnená)
Lekári – 35 €
Sestry, záchranári, IZP, ostatní zdravotní pracovníci – 20 €
Študenti zadarmo

Cena na mieste v deň kongresu. Na mieste je možnosť aj platby kartou.
(pri registrácií je potrebné predložiť ID číslo komory)
Lekári – 40 €
Sestry, záchranári, IZP, ostatní zdravotní pracovníci – 25 €
Študenti zadarmo

Registračný poplatok neplatia prví autori prezentácii 
(prednáška)

Registračný poplatok zahrňuje

  • účasť na odborných prednáškach (vzdelávacia aktivita)
  • kredity
  • kongresové materiály (kongresová taška, blok, pero, program, certifikát, menovka)
  • minerálna voda
  • rauty počas prestávok (občerstvenie)
  • DPH
  • pokongresové diskusie
  • spoločenská večera

Poplatky


Obedy je potrebné nahlasovať a zaplatiť v deň kongresu do 10:30 pri registrácií.

Cena obeda je – čoskoro

Výhody online registrácie

Expresné vybavenie pri registrácií
Zvýhodnený registračný poplatok
Predpripravené menovky
Predpripravené certifikáty

Spôsob platby

Pri vstupnej hale divadla Andreja Bagara v deň kongresu.
Po registrácií obdrží každý účastník doklad o zaplatení.

Kongres finančne zabezpečuje

Adiri s.r.o.

IČO: 54606870

DIČ: 2121737970

IČ DPH: SK2121737970

Lomnická 580/10, 949 01 Nitra

email: kongres.nld@gmail.com
tel. č.: 0902 100 418

PARTNERI