Slovenská lekárska spoločnosť
Spolok lekárov Ponitrie
Fakultná nemocnica Nitra
Nitriansky samosprávny kraj
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Lekárska fakulta Univerzity Komenského v Bratislave
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor n.o.
Kardiocentrum Nitra s.r.o.

si Vás dovoľujú pozvať na

56. Nitrianske lekárske dni

určené pre lekárov, sestry, študentov, odborných zdravotníckych pracovníkov a vedeckých pracovníkov
Kongres sa uskutoční pod záštitou ministra zdravotníctva MUDr. Mgr. Michala Palkoviča, PhD. MHA, MPH

moderné trendy v diagnostike a terapii a ich uplatnenie
v reálnej medicínskej praxi
Kazuistiky

25. – 26. Október 2023
Divadlo Andreja Bagara, Nitra

Prezident kongresu

doc. MUDr. Marián Bakoš, PhD., MPH

predseda SLP

Viceprezident Kongresu

MUDr. Katarína Galková, PhD.

vedecký sekretár SLP

Čestné predsedníctvo

MUDr. Mgr. Michal Palkovič, PhD. MHA, MPH

minister zdravotníctva SR

Dr.h.c. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., MHA, MPH

prezident Slovenskej lekárskej spoločnosti

Mgr. Michal Fajin MBA, MPH, LL.M

riaditeľ Fakultnej nemocnice Nitra

prof. RNDr. Libor Vozár, CSc.

rektor Univerzity Konštantína Filozofa

Dr.h.c. prof. MUDr. Peter Šimko, CSc.

rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave

prof. MUDr. Juraj Payer, PhD., MPH

dekan Lekárskej fakulty UK v Bratislave

Ing. Branislav Becík

predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja

MUDr. Alexander Mayer, PhD., MPH, MHA

riaditeľ UNB

doc. MUDr. Marián Bakoš, PhD., MPH

predseda Spolku lekárov Ponitria

MUDr. Plamen Kabaivanov

riaditeľ Špecializovaná nemocnica sv. Svorada Zobor, n.o.

Mgr. Janka Mazúchová, ACCA

konateľka Kardiocentra v Nitre

Programový a organizačný výbor kongresu

prof. MUDr. Ing. Miroslav Janík, PhD.

prof. MUDr. Anna Líšková, PhD.

doc. MUDr. Marián Bakoš, PhD., MPH

MUDr. Katarína Galková, PhD.

MUDr. Daniel Magula, CSc.

MUDr. Zuzana Straussová, PhD.

MUDr. Marek Rác, PhD.

Témy kongresu

moderné trendy v diagnostike a terapii a ich uplatnenie
v reálnej medicínskej praxi
Kazuistiky

Aktuálne informácie pre účastníkov podujatia Nitrianske lekárske dni:

Pre účastníkov podujatia sú k dispozícii parkovacie miesta na parkovisku za divadlom pri služobnom vchode do obsadenia vyhradených parkovacích miest.

Pre účastníkov podujatia je k dispozícii šofér taxislužby, tel. číslo dostupné na registrácii

Výstup z kongresu

Zborník abstraktov z kongresu

email pre zasielanie príspevkov – kongres.nld@gmail.com

Certifikáty o účasti

Certifikáty budú účastníkom kongresu odovzdávané počas kongresových dní.

Pridelené kredity  ARS CME

Podujatie je zaevidované do ARS CME
Kredity za pasívnu účasť: 25.10.2023 – 8 kreditov 26.10.2023 – 8 kreditov
Kredity za aktívnu účasť: prvý autor 10 kreditov, prvý spoluautor 5 kreditov a každý spoluautor 5 kreditov za každú prednášku

Odborný program

Maximálna dĺžka prednášky na sesterskej sekcii je 7 minút. Po časovom limite bude prednášajúci upozornení.

Informácie

Dôležité informácie

Maximálna dĺžka prednášky je 10 minút. Po časovom limite bude prednášajúci upozornení.
Slávnostné otvorenie bude prebiehať 25.10.2023 o 8:00
Rokovací jazyk
slovenský a český


Komisia pre vyhodnotenie najlepšej prednášky lekára do 35 rokov

Miesto konania

Divadlo Andreja Bagara Nitra, Svätoplukovo námestie 4, Nitra

Registračný poplatok

Cena pri platbe v rámci online registrácie (zvýhodnená)
Lekári 35 €
Sestry, záchranári, IZP 20 €
Študenti zadarmo

Cena na mieste v deň kongresu. Na mieste je možnosť aj platby kartou.
(pri registrácií je potrebné predložiť ID číslo komory)
Lekári 40 €
Sestry, záchranári, IZP 25 €
Študenti zadarmo

Registračný poplatok neplatia prví autori prezentácii 
(prednáška)

Registračný poplatok zahrňuje

  • účasť na odborných prednáškach (vzdelávacia aktivita)
  • kredity
  • kongresové materiály (kongresová taška, blok, pero, program, certifikát, menovka)
  • minerálna voda
  • rauty počas prestávok (občerstvenie)
  • DPH
  • pokongresové diskusie (kapacita naplnená)
  • spoločenská večera (kapacita naplnená)

poplatky


Obedy je potrebné nahlasovať a zaplatiť v deň kongresu do 10:30 pri registrácií.

Cena obeda je 9 €

Výhody online registrácie

Expresné vybavenie pri registrácií
Zvýhodnený registračný poplatok
Predpripravené menovky
Predpripravené certifikáty
Predpripravené lístky na pokongresové doskusie (kapacity sú naplnené)
Predpripravené lístky na spoločenskú večeru (kapacity sú naplnené)

Spôsob platby

Pri vstupnej hale divadla Andreja Bagara v deň kongresu.
Po registrácií obdrží každý účastník doklad o zaplatení.

Kongres finančne zabezpečuje

Adiri s.r.o.

IČO: 54606870

DIČ: 2121737970

IČ DPH: SK2121737970

Lomnická 580/10, 949 01 Nitra

email: michaela.arpasova2306@gmail.com
tel. č.: 0902 100 418

Partneri

Generálny partner

Diamantoví partneri

Zlatí partneri

Hlavní partneri

Partneri

Mediálni partneri